Zbaviť sa nefungujúcej spoločnosti je veľmi rozumné

Po rokoch podnikania sa môžu spoločnosti stať nečinnými, no administratívne povinnosti spojené s jej spravovaním má majiteľ stále. Najrýchlejšie sa ich zbavíte zrušením spoločnosti na Slovensku aj v Čechách. Existujú totiž inštitúcie, ktoré vám s tým pomôžu, vašu spoločnosť prevezmú a tiež zabezpečia aj všetko ostatné ako je zmena konateľa, spoločníka, sídla firmy a tiež obchodného mena.

 

muž, otáznik, nervy

 

Problémy so zadĺženou, spiacou, nečinnou spoločnosťou alebo v prípade, že práve čelíte povinnosti podania návrhu na konkurz, to všetko sú dôvody na zbavenie sa takejto s.r.o. Možnosť riešenia tohto problému je v prevzatí firmy inou spoločnosťou, ktoré prebehne formou prevodu obchodných podielov. Celý úkon trvá maximálne 5 dní a po tomto termíne už zmluva o prevode obchodneho podielu nebudete v spoločnosti figurovať. Za vás táto spoločnosť zabezpečí aj konkurz či likvidáciu predmetnej spoločnosti.

Každá zmena vo fungovaní spoločnosti sa musí zaevidovať, tak je to aj pri prevode obchodného podielu. Aj tento úkon za vás zabezpečí daná spoločnosť, no okrem toho sú to aj iné kroky:

-vypracujú zápisnicu z valného zhromaždenia zároveň so žiadosťou o súhlas správcu dane

-vypracujú aj zmluvu o prevode obchodného podielu

 

Tieto služby je možné využívať kdekoľvek na Slovensku, pretože sieť notárskych úradov je roztrúsená po celom štáte a každé podanie sa vykonáva elektronicky. Dokonca disponujú aj elektronickým podpisom, takže tým sa dá ušetriť mnoho času a dĺžku konania skrátiť.

shutterstock-311561513-w825-h-m0-w640-h240-m8

 

Prevod obchodného podielu s.r.o. má svoj postup, takže:

-najprv musí spoločnosť získať informácie o predmetnej spoločnosti spolu s jej IČO-m

-do 24 hodín vykonajú analýzu tejto spoločnosti

-konkrétne podmienky vám predložia na odsúhlasenie

-v prípade odsúhlasenia podmienok vám vystavia faktúru

-obratom vám zašlú vypracované dokumenty

-dokumenty overia, zašlú a podajú na súd

-čas rozhodovania súdu je 5 pracovných dní

-potvrdenie o vykonaní zápisu prevezmú a následne vám ho pošlú

 

Posted on: 14.3.2021, by :