Prečo muži nerozumejú ženám a naopak

I keď sú muži aj ženy ten istý druh takzvane homo sapiens sapiens, veľakrát to vyzerá, akoby boli z inej planéty. I keď je to prehnané tvrdenie, niečo pravdy v sebe predsa len nesie – muži a ženy si nie sú tak podobný, akoby sme si na prvý pohľad mysleli.
 ilustrace násilí
Myslenie mužov
 
Agresivita:
Najväčším, i keď nebadateľným rozdielom medzi pohlaviami je spôsob ich myslenia. Asi Vás neprekvapí, že muži myslia ináč ako ženy – mužova myseľ je viac riadená hormónmi, presnejšie testosterónom, ktorý predurčuje mužovo stereotypné správanie: to pozostáva zo samčích prejavov, ako je zvýšená hladina agresívneho správania, potreba dominancie a súperenia. Práve preto bude muž v situáciách, kde žena reaguje s chladnou hlavou, muž reagovať s agresivitou. Je to tým, že si nemôže pomôcť. Testosterón núti muža konať inštinktívne tak, aby zastrašil nepriateľa a aktivizuje k tomu všetky orgány : od mozgu, ktorý sa pripraví na útok, po svaly, ktoré sa pripravia na boj. Muž jednoducho musel z evolučného hľadiska byť pripravený na neustály boj o územie, samičky či potravu a to mu zostalo do dnešných čias.
 hádající se pár
Dominancia
Muž má potrebu dominovať a preukazovať nadvládu. Často to badať pri kamarátskych stretnutiach, kde na rozdiel od žien majú muži striktne určenú hierarchiu. U skupinky žien je to na opak – tam ide skôr o vytvorenie rovnoprávnej komunity, kde má každá z nich viac-menej podobné postavenie. Muži sa naopak podriaďujú najdominantnejšiemu samcovi a snažia si vybojovať čo najvyššie postavenie v ich súkromnej hierarchii. Tak podobne prebiehajú aj ich stretnutia – snažia sa nad situáciou získať kontrolu a čo najvýhodnejšie postavenie.
 
Sloboda
Udržovanie rodinného krbu a domácej pohody je a vždy bude doménou žien. Muži potrebujú k životu voľnosť a dobrodružstvo. Bez adrenalínu sa často stavajú nevrlými, a čím viac sa ženy snažia mužov pritiahnuť domov, tým viac sa budú búriť. Nemajú radi, keď sú ženy nesamostatné a nacvaknuté na nich – potrebujú sa nadýchnuť a nejaký čas pre seba. Ak im to ženy neumožnia, môže sa stať, že o nich prídu. Keď sa ale muži vybúria, radi prídu do teplého domova a žene budú vďačný za to, že im ponechala ich slobodu.

Posted on: 3.12.2017, by :