Čo pomôže prekonať záťaž v práci ?

Záťaž organizmu je výsledkom pôsobenia viacerých činiteľov.Záťaž teda vzniká v dôsledku nesúladu medzi požiadavkami a podmienkami na jednej strane a vlastnosťami a stavom človeka na strane druhej. Je to jav, ktorý sa týka vždy určitého jedinca, zatiaľ čo požiadavky, podmienky a nároky, sa dajú charakterizovať všeobecne. Stupeň záťaže je daný predovšetkým intenzitou pôsobenia vonkajších vplyvov a vlastnosťami systému zaťažovaného, čiže výkonnosťou alebo kapacitou. Záťaž zvyčajne vedie k vyčerpaniu organizmu.
antistresový míček
Čo všetko nás v práci najčastejšie zaťažuje:
·         nadmerné predlžovanie pracovnej doby
·         nadmerné množstvo práce, nedostatok času, neúmerné pracovné tempo
·         rozhodovanie pri nedostatku času alebo informácií
·         súčasné vykonávanie viacerých činností
·         preťažovanie jednotlivých orgánov a zmyslov, monotónnosť
·         dlhotrvajúce jednostranné držanie tela, nedostatok pohybu, nezaraďovanie prestávok
·         nevhodné pracovné prostredie (nekvalitný vzduch, zlé osvetlenie, hluk, chlad, teplo)
·         zlá organizácia práce
·         prílišná zodpovednosť, neúmerné množstvo povinností
·         sociálne konflikty
·         nekvalitný spánok, nedostatok spánku, nepravidelný spánok
·         nevyrovnaný osobný život, problémy v partnerskej a rodinnej oblasti
·         nespráva životospráva, zlý zdravotný stav
·         nedostatok citových hodnôt, chýbajúca sebarealizácia
zelená žába
Čo pomôže prekonať záťaž tak, aby biznis neutrpel ?
Na to, aby ste svoj organizmus nepreťažili a vedeli vysoko výkonne pracovať je dobré mať stále na vedomí nasledujúce rady. Venujte sa len práci, ktorú máte teraz pred sebou, nenechajte sa ničím a nikým rozptyľovať. Ak je to možné vo svojej pracovnej dobe si vyčleňte čas na krátke pauzy. Neponáhľajte ostatných, aby zrýchlili. Hneď ako na sebe zaregistrujete netrpezlivosť, zhlboka dýchajte. Oddeľte akútne veci, od tých, ktoré môžete odložiť. Snažte sa myslieť pozitívne a s ľahkosťou. Základom je stanoviť si realistické ciele. Následne sa vžite do situácie, kedy ste svoj cieľ už dosiahli a spätne sa pozrite na to, ako si cestu k nemu môžete uľahčiť. Na práci si nájdite vždy čiastkové úlohy, ktoré vás bavia a zamerajte sa na ne. Spomeňte si na ťažké prekážky, ktoré ste v živote zdolali a posuňte sa vďaka nim vpred. 

Posted on: 20.1.2018, by :