Month: Duben 2021

Basketbal

Basketbal patrí medzi obľúbené loptové hry a športy. Jeho názov je odvodený od koša a lopty, a teda samotný názov už poukazuje na to o čom táto hra je. Tento šport ale nemá počiatky v 21 ani 20 storočí. Spokojne sa môžeme vrátiť až o niekoľko tisíce rokov do minulosti a pozrieť sa na vznik a prvú podobu tejto hry. Veď práve väčšina základov pochádza od našich predkov, či už je reč o filozofii alebo štáte, ale aj o hrách a pravidlách.

basketball

Starí Mayovia už dávno hrávali hru, v ktorej šlo o úspešný hod lopty cez sieťku, ktorá bola pripevnená o kôru stromu. Bol to jednoduchý nápad ktorý skvelo odohnal nudu. Rovnako aj Aztékovia patrili k národom ktorý prispeli k vývoju tejto hry. Vzhľadom na to že tieto kultúry boli veľmi odlišné, aj pravidlá tejto loptovej hry boli iné, no princíp bol rovnaký a aj výsledný triumf. Šlo predsa o hodenie lopty do určenej sieťky. No a keď sa spojili výsledné pravidlá a princípy, vznikol ako-taký basketbal. Basketbal aký poznáme dnes sa začal podobať na svoje budúce ja, v roku 1891. Viedla k tomu síce len náhoda kedy sa učiteľ telesnej výchovy snažil prebudiť vo svojich žiakoch lásku k športu, tým že by si zahrali „opačný“ futbal. Vďaka tomuto učiteľovi ktorého meno bolo Dr. Naismith, sa dali prvé základné podklady basketbalu, a čoskoro sa táto hra hrávala na každej univerzite a strednej škole v USA.

zápas

Do popredia športov v Európe sa dostal za krátku dobu, a bol taktiež veľmi obľúbený. Dokonca samotné Československo bolo zakladajúcim štátom Medzinárodnej amatérskej federácie basketbalu. Dnešné pravidlá sú ale naďalej striktné. Je potrebné sa počas hry vyvarovať osobným chybám, to znamená že nášho protihráča nemôžeme sácať, prekážať mu, chytať mu ruku a tak ďalej. Pokiaľ sa hráč počas hry dopustí 5 chýb na ktoré má nárok, či už osobných alebo technických, je nútený opustiť hru a to na výzvu rozhodcu.